Bivirkninger ved medicin

Al medicin indebærer risiko for bivirkninger.

Bivirkninger kan være generende, uacceptable, farlige og endda dødelige.

Det gælder for al behandling med medicin, at fordelen (virkningen) bør overstige ulempen (bivirkningerne) væsentligt.


Vi er generelt tilbageholdende med medicinsk behandling, men hvis medicinsk behandling er nødvendig, bør det forekomme i lavest mulige dosis og i kortest mulige tid.

Forudsætningen for iværksættelse af enhver behandling er, at du er informeret om arten af behandlingen, formålet, de mulige bivirkninger og komplikationer, desuden at du samtykker til behandlingen. Det kaldes "informeret samtykke".

Via følgende link kan du læse om bivirkninger ved den medicin, der er ordineret. Du taster præparatets navn i feltet "søg", hvorefter du kan klikke dig ind og læse om potentielle bivirkninger.