Dine problemer skyldes ikke nødvendigvis hjernesygdom


Ydre forhold har stor betydning for opståen, udvikling og varighed af psykiske problemer. Der er derfor oftest egentlig ikke tale om psykisk sygdom, men om problemer, der afspejler dårligt fungerende sociale systemer, undertiden - men ikke altid - i kombination med sårbarhed.


Psykisk lidelse må betragtes som en situation, som  mennesket befinder sig i på et givet tidspunkt og er ikke nødvendigvis udtryk for hjernesygdom.


De ydre påvirkninger kan komme fra forhold i familien, boligforhold, vilkår på arbejdspladsen, Det kommunale System, Retsvæsenet, forsikringssager osv.


Som en del af billedet ses hos mange også væsentlige elementer af ensomhed, nedsat selvtillid samt ringe selvværd, og der kan være elementer af skyld, skam, misundelse, vrede, en søgen efter mening indblandet.


Mange psykisk skrøbelige personer har været ude for store belastninger i barndommen, og det kan være væsentligt at få talt om oplevelserne og finde forståelse hos andre for, hvad man har været igennem.


Af vigtig betydning for mange tilstande er usunde livsvilkår, herunder usund kost, ringe motion, misbrug af alkohol eller stoffer.


Mange mennesker med psykiske problemer er overmedicinerede, og det er væsentligt at vide, at meget medicin givet mod psykisk lidelse skader langt mere, end den gavner.


Medicin givet mod depression kan f.eks. medvirke til svære humørsvingninger, forværre depressionen og udløse selvmordsforsøg. Antidepressiva og antipsykotika kan øge vægten betydeligt og dermed give sukkersyge, forhøjet blodtryk eller hjertekredsløbsproblemer.


Medicin kan sløve sindet og kroppen og give sexuelle problemer.


Store dele af det psykiatriske område er præget af en neuropsykiatrisk tilgang til psykisk lidelse. Indenfor disse kredse forståes og forklares psykisk lidelse udfra hjernemæssige forhold, herunder forstyrrelser i signalstoffer, forandringer i hjernelappernes størrelse eller funktion, gen-abnormiteter osv.


Denne tankegang og tilgang er forsimplet, manipulerende og farlig. - Det er min klare erfaring efter mange års arbejde indenfor Psykiatrien, at ydre faktorers betydning i diagnosticering og behandling er markant underprioriteret.


Det skader rigtig mange patienter, at man ikke søger at forstå og hjælpe med til at ændre ved livsforhold, selvforståelse og relationer til andre.


I stedet for medicin er der oftest brug for bevidstgørelse omkring og håndtering af livsomstændigheder og  selvforståelse.


Metoderne dertil kan omfatte vejledning, støttende samtaler, psykoterapi, meditation og lignende.


Medicin kan være brugbart, men man bør altid holde sig for øje at bruge lavest mulige doser i kortest mulige tid, og medicinen bør løbende overvejes stoppet.