Gruppeterapi

Der er mulighed for gruppeforløb i PKR. 

Kun undtagelsesvist vil der blive afholdt individuelle konsultationer, hvis man deltager i et gruppeforløb

Sammensætningen af grupperne beror på at deltagerne har ligheder diagnostisk, symptom- eller problem-mæssigt.

Der er typisk ét ugentligt møde á 1-2 timers varighed.

Der er fremmødepligt for deltagerne.

Sessionerne kan indeholde undervisning om sygdomme, håndtering af psykiske problemer, gruppeanalytiske teknikker eller meditations-/mindfulness-baserede øvelser.