Klinikkens arbejdsområde

PKR udfører udredning og behandling af psykiske lidelser og problemer.

Vi ønsker at bedre patienternes tilstand mest muligt og hurtigst muligt, og når vi mener, at behandlingen er afsluttet eller den fortsatte behandling kan udføres i regi af egen læge, vil forløbet i PKR blive afsluttet.

Vi har stor viden om og erfaring med f.eks.

depression

angst- og tvangslidelse

krise

udbrændthed

psykosomatisering

personlighedsforstyrrelse

seksuelle problemer

skizofreni

 ADHD

 autisme

bipolar affektiv (maniodepressiv) sindslidelse

Behandling i PKR vil kunne omfatte

psykoedukation (undervisning/information) om  sygdommen

mindfulness

kognitivt eller psykodynamisk orienteret individuel terapi

medicin


PKR arbejder efter overenskomst mellem Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) og Danske Regioner, hvilket indebærer, at forløb i klinikken skal kunne afsluttes indenfor 20 konsultationer. Pårørendekonsultationer og telefonkonsultationer indgår også i optællingen af forbrugte konsultationer.