Mindfulness

Mindfulness er en metode, hvis mål er at opøve bevidsthed om indtryk fra vores omgivelser og om tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Det er vist, at metoden har god virkning på depressioner, angst, og via mindfulness er det også muligt at opnå større selvindsigt, hvorved selvfølelsen og selvtilliden kan øges.


Mindfulness er dybest set "gammel vin på nye flasker", for metoden tilbyder ikke noget nyt ift. meditationsteknikker, der er beskrevet indenfor buddhismen.