Klinikkens personale


 Speciallæge i psykiatri Asker Stig Nielsen

har det overordnede behandlingsansvar og forestår udrednings- og behandlings-forløbene (kerneydelserne).


Psykiatrisk sygeplejerske Lene Dahl

indgår supplerende ved udrednings- og behandlingsforløbene.


Sekretær Jannie Iversen

deltager i klinikkens daglige drift og forestår blodtryks-, vægt- og højdemålinger.


 


3) I Niels Brocks Gade, Toldbodgade og Lene Bredahls Gade kan man være heldig at finde en p-plads.