Psykodynamisk orienteret psykoterapi

Psykodynamisk orienteret gruppeterapi er et tilbud om at lære sig selv at kende i en gruppesammenhæng.

Det er i mødet med andre, vi lærer os selv at kende, og i en gruppe kan vi undersøge, hvordan vi opleves af andre. Det er i en gruppe muligt at bearbejde psykiske problemstillinger i kontakten med andre.

Behandlingsmetoden er baseret på undersøgelse af og anvendelse af relationerne i gruppen, herunder hvordan den enkelte fungerer i sine relationer med andre. Der vil blive arbejdet med at skabe indsigt omkring lighedspunkter mellem relationer i livet udenfor og relationer i gruppen.

Gruppeterapi er en ressource- og tidskrævende behandlingsform, og det er derfor vigtigt på forhånd at tænke over og få gennemdrøftet med terapeuterne, om man er parat og egnet til at deltage i et sådant forløb.