Uafhængighed af Lægemiddelindustrien

Nej tak til kongresrejser, lægemiddelkonsulentbesøg, undervisning, frokoster, bøger, kuglepenne o.l.

Det er vist, at såkaldt videnskabelige undersøgelser støttet af Lægemiddelindustrien præges resultat- og fortolkningsmæssigt af, hvad lægemiddelfirmaet ønsker som resultat. Der fremvises data, der viser god virkning af medicinen og få bivirkninger, hvorimod undersøgelser, der viser manglende virkning eller skadelige virkninger, ikke publiceres, eller også præsenteres kun en del af de foreliggende data - nemlig sådanne, der viser virkning af medicinen, og at der er få bivirkninger.

Såkaldt "videnskabelige" kongresser kan være sponsoreret af lægemiddelfirmaer, og den undervisning, som læger tilbydes ved møder, symposier, workshops arrangeret af lægemiddelfirmaer, er tendentiøs, utroværdig og uanvendelig.

Det er påvist, at læger der modtager ydelser fra Lægemiddelindustrien lader sig påvirke i deres udskrivningsmønster af medicin.

Både læger, sygeplejersker, patienter og pårørende vildledes, og patienter udsættes for behandlinger, der kan være virkningsløse, skadelige eller dødelige.

Link til liste over læger, der har tilknytning til lægemiddelfirmaer findes her:


http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/samarbejde-med-virksomhed/tilknytning/lister/apotekere,-laeger,-sygeplejersker-og-tandlaeger?handling=&type1=&company1=&name1=&offset=80&max=10&sort=fuldeNavn&order=asc